MULTICO EQUIPMENT VIETNAM CO., LTD

Tiếng Việt | English

  Multico EQUIPMENT Vietnam Co., Ltd

 • Address : Nam Đo Building, No. 28, An Loc Street, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Tel      : (84-28) 6284 0909      Fax     : (84-28) 6256 3252
  Email : huynguyen@mev.multicoasia.com

                         HOTLINE Tieng Viet & English

  + Sales   : 0938.899.788    + Service :  0978.030.870

 • Address : Level 3, TTC Building

  No. 19, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District,
  Hanoi, Vietnam

  Tel      : (84-4) 37 564 666
  Fax     : (84-4) 37 564 999
  Email  : info@mvn.multicoasia.com
  Multico-Vietnam-hotline
  Tiếng Việt & English
  Mr. Hung
  0979.828.838

  Địa chỉ văn phòng Multico tại Hà Nội

ENQUIRY

Name (*)
Company (*)
Company Address
Mobile No (*)
Email Address (*)

Enquiry(*)

Captcha(*)

captcha